Työllisyyskoulutukset

KOULUTUKSET HELSINGIN KAUPUNGILLA

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon asiakkailla on mahdollisuus edistää työllistymistään ja kehittää ammattitaitoaan osallistumalla erilaisiin lyhytkoulutuksiin ja yksilöllisiin koulutuksiin, suomen kielen koulutukseen tai hankkimalla osaamistodistuksia ammattitaidostaan.

Ammatilliset lyhytkurssit

Työllisyydenhoidon asiakkaillemme koulutustarjonnassamme on ammatillisia, maksuttomia lyhytkursseja. Ohjelmassa on kortti- ja passikoulutuksia kuten hygieniapassi-, työturvallisuus-, tulityö- ja järjestyksenvalvojakoulutusta. Lisäksi valikoimissa on tietotekniikkakoulutusta ja erilaisia vaihtelevia koulutuksia. Lisätietoja: tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Yksilöllinen koulutusmahdollisuus

Helsingin työllisyydenhoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta yksilöllisen koulutuksen tai tutkintoon johtavan koulutuksen kustannuksista. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella hyvissä ajoin ennen koulukseen ilmoittautumista ja sen alkamista. Itse maksettavaksi jää pieni omavastuuosuus (0-200 EUR), joka määräytyy kurssin hinnan mukaan ja koostuu myös mahdollisesta tutkintomaksusta. Itse maksettavista kustannuksista saa tiedon kun saa hakemukselleen päätöksen. Koulutuksen on oltava työllistymistä edistävää ja hakijan tarpeisiin soveltuvaa. Koulutus hankitaan yksittäisinä koulutuspaikkoina eri oppilaitoksista. Koulutukseen voi ilmoittautua ja osallistua vasta kun myönteinen vastaus hakemukseen on tullut.
Lisätietoja ja ohjeita vapaamuotoisen hakemuksen tekemisestä: tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Suomen kielen koulutukset

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon maahanmuuttaja-asiakkaat voivat osallistua Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämiin suomen kielen koulutuksiin. Koulutuksen pääpaino on työelämässä tarvittavan suomen kielen opiskelussa. Koulutuksiin ohjaudutaan pääasiassa taitotasotestauksen kautta.
Lisätietoja: tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Osaamisen tunnistaminen

Työllisyydenhoidon asiakkaat ovat oikeutettuja myös ilmaiseen osaamisen tunnistamiseen. Sen tarkoituksena on tuoda esiin osaamista joka karttuu työkokeilun tai palkkatukityön aikana. Työntekijä saa osaamistodistuksen, joka voi nopeuttaa kyseisen tutkinnon suorittamista. Joissain tapauksissa on myös mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon osia. Osaamisen tunnistaminen on ilmaista työnantajalle ja työntekijälle.

Lisätietoja saat työllisyyden uraohjaajalta tai valmentajalta tai ottamalla yhteyttä:

tyollisyyskoulutukset@hel.fi, Kirsi Lattu-Viljakka, puh. 09 310 80399, 040 706 3832

(c) Copyright 2018 | OHJAAMO Helsinki | Kaikki oikeudet pidätetään

TE-palvelut ELY-keskus

Kerro kaverille >

Sivuston toteutus Imager